Polityka Prywatności

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Sroka Osteopatia i Fizjoterapia z siedzibą w Kłodzku ul. Tetmajera 6/4, 57-300 Kłodzko NIP: 8831869526 REGON: 385531868
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora, tj. w szczególności w celu nawiązania z Państwem kontaktu, w odpowiedzi na formularz kontaktowy
 3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest realizacja celu wskazanego w pkt. 3, tj. marketing bezpośredni usług oferowanych przez Administratora.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora, w tym w zakresie hostingu strony internetowego Administratora. W takim przypadku podmioty te będą działać na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto  posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa – jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych skutkować będzie niemożliwością nawiązania kontaktu i współpracy.
 6. Posiadają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 7. W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@osteopatia-sroka.pl